21

На 26 април 2014 за трети пореден път деца от различни етнически групи участваха в интерактивно обучение по правата на детето.  Събитието беше посветено на правото на детето за пълноценен живот за умствено и духовно развитие.

Във връзка с кампанията “ Да изчистим България за един ден”,  по-голямата част от заниманията се проведоха на открито в Дунавския парк и включваха образователни игри, насърчаващи опазването на природата.

Интерактивното обучение е част от проекта „Различни деца с еднакви права“, стартирал през септември 2013 и изпълняван от СНЦ “Паралел-Силистра”. Планираните дейности са получили финансиране от 17 000 евро  от Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространстранство.

Проектът реализира идеята, че преподаването на правата на детето като част от гражданското  образование, трябва да се извършва в мултиетнически класове, а не в моноетнически. Единствено в мултиетнически групи децата могат реално да участват в процеса на мултикултурна комуникация и да развият толерантно отношение и уважение към собствените си права и тези на околните.

Още снимки от дейността можете да видите в секция ГАЛЕРИЯ.