На 21 декември 2013 се проведе първият пилотен урок на тема “Право на сдружаване с други деца, без значение къде съм роден . Мултикултурно общууване.”

Той  беше реализиран с ученици от село Алеково, село Искра и училище “Св. Св. Кирил и Методий” . Методиката на обучение включваше две части: „разчупване на ледовете“/ създаване на доверие и дискусионна/ игрова част с познавателен характер. В началото участващите преподаватели представиха проекта “ Различни деца с еднакви права” пред своите ученици и изтъкнаха, че той дава възможност на деца от всички етнически групи заедно да дискутират теми, свързани с техните права. За да насърчат комуникацията между участниците и да изразят своето приятелско отношение, възпитаниците на  училище “Св. Св. Кирил и Методий” разработиха картички и сувенири, които подариха на своите връстници.

Участниците посетиха и театралната постановка на Силистренския куклен театър. Под въздействието на магията на театъра, те дискутираха какво е добро и лошо  в  отношенията между хората, какво е толерантност и уважение. В първия пилотен урок участваха и родители на деца от село Искра, които също бяха емоционално въвлечени в познавателните дейности.

Повече снимки от дейността можете да видите в секция ГАЛЕРИЯ.