drawing 5

40 първокласници от ОУ „Отец Паисий“ – Силистра и от училището в с. Алеково заедно участваха в в петия пилотен урок, който се проведе в края на май в местността Меджиди табия, с основна тема „ПРАВО НА ИМЕ И НАЦИОНАЛНОСТ“. Приключение за тях бе да да нарисуват имената си и да обяснят произхода им, тяхното значение или някаква тайна, свързана със значението на думата. След като учениците завършиха своите рисунки, учителите им предложиха заедно да направят „Картинна галерия на нашите имена“.

Име има не само отделният човек. Имена носят групите, общностите, етносите, нациите. Затова естественото продължение бе да се дадат имена на малките групи, които се сформираха след запознаството. Учениците трябваше да измислят име на групата, което да представя обобщено смисъла от значенията на всички имена на децата в нея. Така се получи име, което да е приблизителен събирателен образ на всички имена.

Темата завърши с игра, в която участниците се разделиха на подгрупи в зависимост от валидността на посочен признак за всеки от участниците. Групите непрекъснато меняха своя състав, а най-интересно беше, когато част от предишната група се оказваше в новата. Така малките изследователи откриха, че всъщност имат повече прилики отколкото различия.

На път за вкъщи децата от село Алеково посетиха природния резерват „Сребърна“, където разнообразието на водни растения и птици ги удиви и възхити. „Светът е голям, различен и интересен. Аз също имам своето място в него.“- бяха посланията, които българчета и ромчета запазиха в сърцата си.