DSC_0012В самото начало проектът предвижда въз основа на Конвенцията за защита правата на детето да се разработи специализирано учебно съдържание и програма за преподаване чрез интерактивни, емоционално–въвличащи педагогически методи.

На следващ етап се предлага провеждането на интерактивен семинар за учители от целевите училища и представители на НПО на тема: „Различни деца с еднакви права“.

Пилотният модел на обучение в права на детето ще се реализира чрез демонстрационно провеждане на „6 урока за нашите права“. Заниманията ще се водят в смесени етнически групи на неутрален терен в Силистра, като се демонстрират новите методи за насърчаване тяхното използване в училищата за затвърждаване на наученото от децата.

Проектът ще реализира и Лятно училище „Различни деца с еднакви права“ за 20 деца от целевата група, които ще общуват заедно извън своето родно място в продължение на 10 дни.

Проектът предвижда и реализирането на информационни дейности и изграждане на партньорства с местни изборни лица и институции. Така се цели да се спечели институционална подкрепа, да се разработи и приеме Принципно предложение относно практически стъпки за „Прилагане на интерактивно обучение по правата на детето в смесени групи“.