координатор

Повече от 25 представители на образователни институции, преподаватели и гости имаха удоволствието да участват в Информационния ден по проекта „Различни деца с еднакви права“, който се състоя на 05.09.2014 г. в конферентната зала на хотел “Дръстър”.

По време на Информационния ден бяха дискутирани проектните резултати и изводите от проведеното през месец юни-юли Лятно училище по правата на детето. Ръководителката на заниманията Цветелина Манолова представи реализираните интерактивни дейности, които най-много са въздействали върху децата ( учебното помагало можете да намерите тук).

В края на събитието беше обсъдено Принципно предложение към образователните институции и директорите на училищата в Област Силистра относно практически стъпки за „Прилагане на интерактивно обучение по правата на детето в смесени групи“. Този документ ще бъде разпространен в област Силистра. Той описва опита на проекта и доказва, че за да се подобри разбирането и прилагането на правата на децата в училище, преподаването на тази тема трябва да се извършва в мултиетнически групи. За тази цел в рамките на учебните планове училищата могат да предвидя специализирани занимания, при които децата се извеждат от моноетническите затворени общности и се учат на толерантно общуване в мултиетническа среда.