tasevska 2От 29 ноември до 1 декември се проведе интерактивен семинар  за прилагане на образователната методика “Различни деца с еднакви права“. Семинарът беше двудневен, като настаняването и учебните дейности бяха в хотел “Аквая” в град Велико Търново.

Лектор беше Доц. д-р Даниела Тасевска (на снимката)- преподавател във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, Философски факултет, Катедра „Психология”. Член е на Академичния съвет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, на Съюза на учените в България, председател е на Общото събрание на Философски факултет, при ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, председател е на УС на Сдружение „Отворена врата” – Велико Търново.

В началото на семинара Доц. Д-р Даниела Тасевска представи разработената от нея специализирана учебна програма и практически примери. След това по време на дискусионната част, участниците имаха възможност да повишат уменията и увереността си за преподаване на правата на детето в смесени общности като използват игрови форми и интерактивни методи.

Повече снимки от дейността можете да видите в секция ГАЛЕРИЯ.