17Четиридесет деца от различни етнически групи от село Алеково, Община Алфатар и училище “СВ. Св. Кирил и Методий”, Силистра  заедно участваха във второто интерактивно обучение по правата на детето на 22 март 2014. Събитието беше посветено на Европейската седмица за борба с расизма и дискриминацията, която се провежда ежегодно между 15 и 23 март.

Вторият урок беше посветен на тема “ Всички деца имат равни права и всички имат право на защита от дискриминация” . Беше приложена  разработената методика на иновативното обучение в смесени етнически групи, която предполага игрови форми на обучение. Последните са предпочитани за обучение по права на детето, защото те насърчават комуникацията между участващите, свалят “езиковите” бариери и насърчават толерантно отношение. Планът на урочната дейност можете да намерите тук.

Осем майки на деца от село Алеково също участваха в  събитието. Някои от тях бяха довели и по-малките си деца, които с удоволствие наблюдаваха как по-големите разказват за себе си и семействата си в рисунки.

Втората част на събитието се проведе на открито в Дунавския парк. Основната задача на дейностите в парка беше да изградят доверие между децата. Ето защо преподавателката Ваня Янкова подбра подходящи игри, които да са едновременно безопасни и интересни за децата. След по-активната физическа част, игровите форми на обучение предполагат тиха завършваща част, по време на която, децата са насядали в кръг около водещия и са насърчавани да споделят преживяванията си.

Още снимки от дейността можете да видите в секция ГАЛЕРИЯ.