Публична покана по проект „Памет и бъдеще. Разкази за Дунавската цивилизация“

Paralel-SilistraИзтекли, Профил на купувача

Публична покана по проект „Памет и бъдеще. Разкази за Дунавската цивилизация“, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А Румъния … Прочети повече

Публична покана с две обособени позиции

Paralel-SilistraИзтекли, Профил на купувача

Обособена позиция1: Разработване на местна стратегия на рибарската общност Силистра, България – Кълъраш, Румъния Обособена позиция2: Проучване на (публични/ обществени) политики … Прочети повече