Публикации по проект "Време да бъдем активни"

Paralel-SilistraUncategorized @bg

Завърши изпълнението на проекта “Време да бъдем активни” . Проектните дейности напълно постигнаха основната и специфичната си цел като насърчиха повече от 10 граждански организации ( читалища и неправителствени организации) да включват в своите дейности млади хора (повече от 100) като доброволци, вкл. и в кампании в защита Правата на човека.

Въздействие на проекта

Проектът въздейства върху целевата група участници като им показа как да обогатят традиционните  си дейности  с инициативи, свързани със защита правата на човека . Той допринесе и за създаване на нова дигитална култура сред СГО, а именно он-лайн обмен, използване на социални медии и кампании в отговор на дискриминационни прояви и изказвания.

Крайните ползватели са повече от 100 младежи от отдалечени етнически райони. Те са с висок риск от социална изолация, вкл. и от рестриктивните мерки Covid-19, поради недостатъчно познаване на правата на човека, неразвити езикови познания и ограничено гражданско образование.

Използвани материали

Насочеността на проекта и неговите дейности обхванаха широк кръг от заинтересовани страни на регионално и национално ниво да се запознаят с начините за организиране на нискобюджетни, интерактивни кампании. Участниците  се научиха как да използват ръководството “Компас” на Съвета на Европа в своите дейности, да увеличат  информираността, осведомеността и ефективността  на инициативите си, насочени към младежи.

Партньори

За изпълнението на дейностите  СНЦ „Паралел Силистра“ си партнира с Европейския информационен център – Велико Търново и Сдружението “Алианс за регионални и граждански инициативи” – София.

Заедно с партньорите СНЦ „Паралел Силистра“ разработиха сборниците „Компас е при нас –   кампании за защита правата на човека в област Силистра“  и „Ръководство за организиране на нискобюджетни кампании“. Това са изключително полезни и вдъхновяващи примери за провеждане на инициативи и кампании за защита на правата на човека не само на месно, но и на национално ниво.

Финансиране

Проектът “Време да бъдем активни” се изпълнява с финансовата подкрепа в размер на 9900 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. 

Можете да заредите сборника „Компас е при нас –   кампании за защита правата на човека в област Силистра “ тук.

Повече за моделите на кампании можете да откриете  тук.