Време е да поемем отговорност за действията си!

Paralel-SilistraUncategorized @bg, Новини

“Време е да сме активни и да поемем отговорност за действията си”, твърдяха участниците в кампанията “Заедно за нашата гора”. Имаме право да живеем в чиста среда, но трябва и да се грижим за нея!
Близначките Гамзе и Гюлназие подготвиха информационна брошура и организираха “вело моб”, за да призоват своите приятели – ентусиасти.
И така повече от 20 доброволци от с. Искра се събраха на 19 юли в гората край селото. Те запретнаха ръкави и напълниха повече от 50 чувала с пластмасови отпадъци, изхвърлени от техните съселяни.
Кампанията “Заедно за нашата гора” е нискобюджетна инициатива, организирана от СНЦ “Информационен център – Ситово” и е част от проекта “Време да бъдем активни“. Тя се посвещава на 15 юли – Международния ден на младежките умения.
Проектните дейности се реализират с финансова подкрепа в размер на 9900 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство www.activecitizensfund.bg.