Как да организираме кампании за защита правата на човека

Paralel-SilistraНовини

Двудневният тренинг “Модел на местни кампании за защита правата на човека и антидискриминация“ събра 26 представители на 5 читалища и 3 неправителствени организации. Събитието се проведе на 26 и 27 юни в Силистра. То е част от проект “Време да бъдем активни“. Дейностите се реализират с финансова подкрепа в размер на 9900 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство www.activecitizensfund.bg.

През първия ден участниците се запознаха с интерактивните и креативни начини за организиране на инициативи за защита правата на човека. Всички те са описани в ръководството “КОМПАС”, издадено от Съвета на Европа. А през втория разработиха модели на свои нискобюджетни кампании, свързани с Международния календар за защита правата на човека. Тези дейности те ще реализират в общностите си. В инициативите по места ще участват и 60 младежи,подкрепени и от международната мрежа за защита срещу речта на омразата ‘No Hate Speech Network’ към Съвета на Европа, Страсбург.

Така неправителствените организации СНЦ “Паралел-Силистра” и партньорите “Алианс за регионални и граждански инициативи – София” и “Европейски информационен център – В.Търново” ще допринесат за ограничаване на дискриминационните изказвания в област Силистра.