Време да бъдем активни!

Paralel-SilistraNews

СНЦ “Паралел-Силистра”, като част от международната мрежа ‘No Hate Speech Network’ https://www.facebook.com/paralelsilistra.net/, стартира нов проект „Време да бъдем активни“ . Дейностите се изпълняват с финансова подкрепа в размер на 9900 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП www.activecitizensfund.bgОсновната цел на инициативата е  да насърчи гражданските организации да включват в своите дейности млади хора и да организират кампании в защита правата на човека.

Дейностите следват изводите на доклада на Хелзинския Комитет за състоянието на човешките права в България. Според този документ „езикът на омразата“ у нас зачестява. Наблюдава се “цялостно влошаване” и “завой в посока отричане на базисни човешки права” на институционално ниво http://www.bghelsinki.org/bg/publikacii/dokladi-na-bhk/.

Ето защо СНЦ „Паралел Силистра“  и Европейският информационен център – В. Търново ще подготвят 6 граждански организации да разработят  иновативни кампании за защита правата на човека и срещу дискриминацията.  По време на двудневен тренинг участниците ще планират реализацията на подобни инициативи в област Силистра. В тях ще участват и младежи.

Опитът им ще бъде оценен от партньора “Алианс за регионални и граждански инициативи – София”https://arci-ngo.org.  Сдружението ще го популяризира на национално ниво и ще насърчи  други граждански организации да го приложат.

Така “Време да бъдем активни” https://paralel-silistra.net/новини/ ще активизира над 10 граждански организации от областта, ще включи 100 младежи в кампании за защита на необлагодетелствани групи от населението, ще увеличи броя на хората, неодобряващи агресивни изказвания срещу малцинствата и ще съдейства за намаляване на социалните различия в Европейското икономическо пространство .