"Нов път" – пилотен обучителен модел за млади хора

Paralel-SilistraНовини

Група представители на СНЦ “Паралел-Силистра” участваха в пилотно обучение по проект “EME: Нов начин – образован, мотивиран, работещ!”, финансиран по програма “Еразмус +” – ключово действие 2 – сътрудничество за иновации и обмен на добри практики. Съдържанието на обучителния модул е насочен към младежи с по-малко възможности за заетост и има за цел да ги подкрепи в търсенето им на работа. Това е приложим модел за обучение, основан на развитие на компетенции и използващ най-добрите практики в ЕС за насърчаване на заетостта.

Шестима млади хора от община Ситово имаха шанса да видят себе си по нов начин. Това емоционално “преобразяване” се случи на фона на мултикултурния град Толедо, Испания.  Мултикултурна беше и цялата младежка група, участваща в обучението с представители от Литва, Полша, Португалия и Испания. През предстоящите месеци българските участници ще станат фасилитатори на подобни тренинги за местни младежи, търсещи работа.

Така проектът “EME: Нов начин – образован, мотивиран, работещ!” доказва, че всеки млад човек може да развиие умения, които да му помогнат да намери работа.