ПОКАНА: “Европейска младежка кампания Време за движение”

Paralel-SilistraЕвродеск

postcard_A6.indd

ПОКАНА

ЕВРОДЕСК Силистра има удоволствието да ви покани на информационен ден под надслов:

“Европейска младежка кампания Време за движение”.

Желаете ли да пътувате и да срещнете с други култури? Планирате ли да учите в чужбина? Или да бъдете доброволец?
Елате на 20 октомври от 14.00 ч. в залата на Областния информационен център и научете как да участвате в проекти за доброволчество, работа и учене, финансирани от програма Еразъм+. ЕВРОДЕСК Силистра и силистренски участници в програмата ще представят своя опит и ще споделят впечатления. Ще бъдат обсъдени и теми, свързани с младежката безработица.

Събитието се организира в партньорство с Областния информационен център в Силистра и е предназначено за ученици, студенти, преподаватели, представители на местната власт и институции.

Очакваме ви: 20 октомври от 14.00 ч 2017 г. в залата на Областния информационен център (вход към Кукления театър).

ЗАПОВЯДАЙТЕ!

http://timetomove.eurodesk.eu