Евродеск – Силистра съобщава:

Paralel-SilistraЕвродеск, Новини

Нашата организация е партньор в новия проект по програма Erasmus +

“EME: Нов начин – образован, мотивиран, работещ!”

“Нов начин – образован, мотивиран, работещ!” е дългосрочен проект от 24 месеца по програма “Еразмус +” – действие 2 – сътрудничество за иновации и обмен на добри практики. Проектът е насочен към младежи с по-малко възможности за заетост и има за цел да ги подкрепи в търсенето им на работа. Той планира да осъществи тренинги с младите хора като приложи модел за обучение, основан на развитие на компетенции и използващ най-добрите практики за насърчаване на заетостта.
В проекта участват 5 организации:
1. Национална асоциация на младежките координатори (Литва);
2. Център за инициативи към ЮНЕСКО (Полша);
3. Община Естарея ut (Португалия);
4. Паралел – Силистра (България);
5. Рубеум (Испания).
Искате ли да се включите? Ще ви кажем как в следващите новини.