ПРОЕКТ

Успяваме заедно в различието си


 • Connector.

  2014-2015

 • Connector.

  Финансираща институция

  Център за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства

 • Connector.

  Партньори

  Общинско спортно училище “Дръстър”, Силистра


СНЦ “Паралел – Силистра” е партньор по проект “Успяваме заедно в различието си” , финансиран от Центъра за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства. Проектните дейности въвеждат интеркултурно образование в Общинско спортно училище “Дръстър” сред учениците от 5-ти до 11 клас.
Отиди на официалния сайт