Услуги

Екипен тренинг


  • Connector.

    Обучение

    “Крал Артур и рицарите на кръглата маса”


В съдържанието на обучението е вплетена легендата за крал Артур. Тази вдъхновяваща история се използва за сюжет на ролевите игри, които емоционално въвличат участниците. Използва се един от най-популярните модели на изграждане на екип, разработен от Б.В.Такмън. Той поставя в центъра времевата последователност и проследява фазите на екипното развитие. Участниците имат възможност да преминат през всички етапи, да развият своите когнитивни умения и емоционална интелигентност.