ПРОЕКТ

Предприемачество за младежка трудова заетост


 • Connector.

  Финансираща институция

  Interreg V-A Румъния-България

 • Connector.

  Партньори

  Търговско-промишлената камара, гр.Калъраш
  ПГСУАУ„Атанас Буров“ гр. Силистра
  Икономически колеж, гр. Калъраш
  Асоциация „Партньори 2000“, гр.Калъраш


Основни предизвикателства
1. Недостатъчна обвързаност между професионалното образование в средните училища и бизнес сектора
2. Eзикова бариера
3. Празнотата в обучението по предприемачество относно икономическия потенциал на трансграничния регион.

Цел на проекта 1
Да се разработи и приложи съвместна образователна схема за обучение по “Предприемачество без граници” (JES on EEwB) като част от професионалното образование с цел повишаване на потенциала за заетост на младите хора и трудовата мобилност.

Цел на проекта 2
Да се подпомогне интегрирането на ТГ територия по отношение на възможностите за заетост и мобилността на работната сила, като като насърчи прилагането на съвместната образователна схема за обучение по “Предприемачество без граници” (JES on EEwB) като инициатива за заетост в средното и висшето образование.

Очаквани резултати
3500 души, предимно ученици, ще бъдат обучени
10 инициативи за подобряване на заетостта сред младите хора

Посети официалния сайт