Културни предприемачи

Paralel-Silistra

Информационен ден с езиков обмен на тема „Културни предприемачи“ ще проведе СНЦ “Паралел-Силистра” по случай Европейската седмица на културно-историческото наследство … Прочети повече

Участваме в нов проект за изследване и съхраняване на Дунавската цивилизация

Paralel-Silistra

СНЦ “Паралел-Силистра” стартира новия си проект „Памет и бъдеще. Разкази за Дунавската цивилизация“, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ … Прочети повече

Нов старт на кампанията “Предприемачество в трансграничния регион Силистра- Кълъраш”

Paralel-Silistra

В началото на септември информационната кампания “Предприемачество в трансграничния регион Силистра- Кълъраш” продължава с нови инициативи.  Тя е организирана от … Прочети повече

Supporting youth in their projects

Paralel-Silistra

През юли 2018 стартира новият ни проект по Програма Еразъм + «Supporting youth in their projects», 2018-1-PL01-KA105-050386 който предвижда младежки … Прочети повече

Партньорство за прилагане на съвместната образователна схема “Предприемачество бeз граници”

Paralel-Silistra

На 28 май 2018 се проведе информационен ден за училищни ръководства под надслов “Обучението по предприемачество и трасграничните учебни компании” … Прочети повече

Първи езиков обмен

Paralel-Silistra

На 22 май 2018 г. Икономическият колеж в Кълъраш организира първия езиков обмен между български и румънски студенти в рамките … Прочети повече

За първи път в Силистра – видеоконферентно обучение и представяне на учебна електронна платформа

Paralel-Silistra

На 18.04.2018  в залата на филиала на Русенския университет „Ангел Кънчев“в Силистра се състоя иновативно видеоконферентно обучение и представяне на … Прочети повече