Услуги

Културни детективи


  • Connector.

    Културни детективи

    Организиране на обучение Културни детективи


“Културни детективи” е темата на обучение за запознаване с културните различия и практическо изследване на културни обекти. Съдържанието е изградено върху теоретични академични разработки и практическия опит на преподавателите. Обучението използва въвличащи интерактивни методи, свързани с интеркултурното образование, както и с Европейската рамка за ключовите компетентности. Проведохме три различни издания на този тренинг в периода 2017- 2019 г. за българи и румънци над 14 г.

Галерия