ПРОЕКТ

Координатор на Национална селска мрежа в област Силистра


  • Connector.

    2014-2015


Сдружението работи по договор с Национална селска мрежа за администриране на дейности и разпространение на информация относно политиките на ЕС по отношение на селсокото стопанство, Програмата за развитие на селските райони и Европейската селска мрежа. В рамките на договора сме организирали информационни срещи и дискусии в общините на Област Силистра.