Услуги

Проектен мениджмънт


  • Connector.

    Консултански услуги

    Управление на проекти


Предоставяме експертни услуги за разработване на проекти по ОП “Наука и образование за интелигентен растеж”, Еразъм плюс и Трансгранично сътрудничество Румъния – България 2014-2020.
Можем да консултираме управлението на проектни дейности при финансиран проект.