ПРОЕКТ

Качествено образование за всички


 • Connector.

  2015-2016

 • Connector.

  Финансираща институция

  Център за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства

 • Connector.

  Партньори

  ОУ “Христо Ботев”, гр. Алфатар


Проектът е продължение на училищната политика на ОУ “Христо Ботев”, гр. Алфатар за образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и е финансиран от Центъра за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства. Той извежда овладяването на българския език като основен подход за осигуряване на качествено образование и иновативно въвежда съвременни аудио-лингвални методи, както и методика и теми на Глобалното образование. СНЦ “Паралел – Силистра” обучи преподавателите като повиши тяхната интеркултурна компетенност и умения за прилагане на интерактивни методи в мултикултурната класна стая.